Movie indexАзбучен списък на филмите
(официални и алтернативните заглавия)


Оригинални и международни заглавия


Bjarnfreðarson

Cure
Kyua


Български заглавия


7,9 по скàлата на Рихтер

Изцеление
Тежестта на оковите

Човекът, който се смее