Преводи на поезия
Danmark (Piet Hein)
Дания (Пит Хайн)

Evighet (Karin Boye)
Вечност (Карин Бойе)

Le chat et le soleil (Maurice Carême)
Котката и слънцето (Морис Карем)

Parents (William Meredith)
Родители (Уилям Мередит)

To make a prairie (Emily Dickinson)
За да направиш прерия (Емили Дикинсън)

Σ' αγαπώ (Είναι τόσο απλό...)
Обичам те (То е толкова просто...)