"Доброто" заклинание на Стори-пакост
"Доброто" заклинание на Стори-пакост

Откъс от филма:
Google Притурка - „Code Wrapper“


Моят превод


"Доброто" заклинание на Стори-пакост

1, 2, 3 - трижди дръпни.
2, 3, 4 - триж пресучи.
3, 4, 5 - и още вземи.
Бързо, слама ми сложи!
4, 5, 6 - чекрък се върти.
5, 6, 7 - времето лети.
6, 7, 8 - кукумявка врещи.
Но не се бави, Мари!
7, 8, 9 - колелото скрипти.
8, 9, 10 - май свърши, нали?
Ето, ето, ето, ето -
няма вече слама вехта.
Изпредена е в чисто злато
на мелничаря Кунц лъжата.
Заради пуста кралска алчност!