Стори-пакост се наричам
Стори-пакост се наричам

Откъс от филма:
Google Притурка - „Code Wrapper“

Немският оригинал


Heute back' ich, morgen brau' ich
Übermorgen hol' ich der Königin ihr
Kind;
Ach, wie gut ist, daß niemand weiß
Daß ich Rumpelstilzchen heiß'!
Преводът на Д. Стоевски


Тук сред глухата гора
билките си ще сваря,
ето че настана време
царското дете да взема.
Аз на тоя свят едничък
Стори-пакост се наричам.

Моят превод


С вкусни каши и отвари
кралско чедо ще гощавам.
Стори-пакост се наричам,
но това не знае никой!