Evighet (Karin Boye)
Вечност
Карин Бойе

Преведено във връзка с превода на филма "Не бърши сълзи без ръкавици".
Шведският оригинал


Evighet

En gång var vår sommar en evighet lång.
Vi strövade i soldagar utan slut en gång.
Vi sjönk i gröna doftande djup utan grund
och kände ingen ängslan för kvällningens stund.

Vart gick sen vår evighet? Hur glömde vi bort
dess heliga hemlighet? Vår dag blev för kort.
Vi strävar i kramp, vi formar i strid
ett verk, som skall bli evigt  - och dess väsen är tid.

Men än faller tidlösa stänk i vår famn
en stund då vi är borta från mål och namn,
då solen faller tyst över ensliga strån
och all vår strävan syns oss som en lek och ett lån.

Då anar vi det villkor vi en gång fick:
att brinna i det levandes ögonblick,
och glömmer det timliga, som varar och består
för den skapande sekunden, som mått aldrig når.

Karin Boye

Моят превод


Вечност

Нявга нашето лято траеше вечно.
Скитахме в слънчеви дни безконечни,
потъвахме в бездънни зелени ухания,
от вечерния здрач се не плашехме.

Каква бе тайната на нашата вечност?
Без нея денят се скъси прекалено.
В битки се гърчим, в спазми нетленно
творение ваем от късчета време.

Но ронят се в дланите капки безвремие,
щом се отърсим от имена и от цели,
щом слънцето стихне над самотната слама -
тогаз битките сякаш игра са назаем.

И върнем ли се за секунда тъй кратка,
неуловима от никоя мярка,
в онова състояние, живеем я с пламък,
забравяме преходното - тъй дълго и трайно.

Кремена Василева
13.01.2016
Първа публикация: 17.02.2017 - Facebook