Из "Käsky"Моите преводи на песните от филма "Заповедта" (2008, Финландия):