Far over the misty mountains cold
Far over the misty mountains cold
Из филма "Хобит: Неочаквано пътешествие" (2012)

Текст: Джон Роналд Руел Толкин
Музика: Дейвид Джофри Доналдсън, Дейвид Ориън Лонг, Стивън Джерард Рош, Джанет Родик
Изпълнява: Лондонската филхармония
Вокали: Ричард Армитидж (в ролята на Торин) и останалите джуджета
       
Моето видео в YouTube, в което използвах перфектното изпълнение на Clamavi De Profundis:

Google Притурка - „Code Wrapper“

Английският оригинал
из книгата "The Hobbit, or There and Back Again" (1937)

Far over the misty mountains cold

        Far over the misty mountains cold
        To dungeons deep and caverns old
        We must away ere break of day,
        To seek the pale enchanted gold.

The dwarves of yore made mighty spells,
While hammers fell like ringing bells
In places deep, where dark things sleep,
In hollow halls beneath the fells.

For ancient king and elvish lord
There many a gleaming golden hoard
They shaped and wrought, and light they caught
To hide in gems on hilt of sword.

On silver necklaces they strung
The flowering stars, on crowns they hung
The dragon-fire, in twisted wire
They meshed the light of moon and sun.

        Far over the misty mountains cold
        To dungeons deep and caverns old
        We must away ere break of day,
        To claim our long-forgotten gold.

Goblets they carved there for themselves
And harps of gold; where no man delves
There lay they long, and many a song
Was sung unheard by men or elves.

The pines were roaring on the height,
The winds were moaning in the night.
The fire was red, it flaming spread;
The trees like torches blazed with light.

The bells were ringing in the dale
And men looked up with faces pale;
Then dragon's ire more fierce than fire
Laid low their towers and houses frail.

The mountain smoked beneath the moon;
The dwarves, they heard the tramp of doom.
They fled their hall to dying fall
Beneath his feet, beneath the moon.

        Far over the misty mountains grim
        To dungeons deep and caverns dim
        We must away ere break of day,
        To win our harps and gold from him!

         [Far over the misty mountains cold
         To dungeons deep and caverns old...]
Моят превод


Отвъд Мъгливи планини
        
        Чак отвъд Мъгливи планини,
        към тъмни, стари пещери
        за златото изгубено
        на поход тръгваме в зори.

Джуджетата през древността
със звънки чукове в ръка
из глъбини, де мракът спи,
вълшебства сътворяваха.

За властелин, за елфски крал
те майсторяха дар след дар.
Изпълваха със светлина
рубини - меч да украсят.

Тук - огърлици от звезди,
корони с драконски искри,
а там - воали от изтъкани
лунни и слънчеви лъчи.

        Чак отвъд Мъгливи планини,
        към тъмни, стари пещери
        за златото откраднато
        на поход тръгваме в зори.

За пиршества ковяха си
бокали, арфи, накити
и пееха до утринта
далеч от хорските уши.

Веднъж гората избуча,
в нощта стихия профуча
и в ален плам, сред огнен ад
елхови факли лумнаха.

Камбани екнаха в дола,
блед ужас хората скова.
А Драконът със бясна стръв
помете кули и къщя.

От пещерните си дворци
под Планината - цяла в дим -
джуджетата побягнаха,
но Драконът ги вън срази.

        Чак отвъд Мъгливи планини,
        в дълбоки, стари пещери
        за златото, за кралството
        в бой Дракона ще победим!

        [Чак отвъд Мъгливи планини,
        към тъмни, стари пещери...]

18.12.2012
Първа публикация: 20.12.2014 - YouTube