The Hanging Tree
The Hanging Tree
Из филма "Игрите на глада: Сойка-присмехулка - Част I" (2014)

Текст: Сюзан Колинс
Музика: Джеремая Фрейтс, Уесли Шулц
Изпълняват: Дженифър Лорънс, Джеймс Нютън Хауърд
       
Моето видео в YouTube:

Google Притурка - „Code Wrapper“

Английският текст
из книгата "Mockingjay" (2010)

The Hanging Tree

Are you, are you coming to the tree
Where they strung up a man they say who murdered three?
Strange things did happen here, no stranger would it be
If we met up at midnight in the hanging tree.

Are you, are you coming to the tree
Where the dead man called out for his love to flee?
Strange things did happen here, no stranger would it be
If we met up at midnight in the hanging tree.

Are you, are you coming to the tree
Where I told you to run, so we'd both be free?
Strange things did happen here, no stranger would it be
If we met up at midnight in the hanging tree.

Are you, are you coming to the tree
Wear a necklace of rope* side by side with me?
Strange things did happen here, no stranger would it be
If we met up at midnight in the hanging tree.

Are you, are you coming to the tree
Where I told you to run, so we'd both be free?
Strange things did happen here, no stranger would it be
If we met up at midnight in the hanging tree.

Are you, are you coming to the tree
Where they strung up a man they say who murdered three?
Strange things did happen here, no stranger would it be
If we met up at midnight in the hanging tree.

Are you, are you coming to the tree
Where the dead man called out for his love to flee?
Strange things did happen here, no stranger would it be
If we met up at midnight in the hanging tree.

Моят превод
~ Посвещавам на Ева, моята лична сойка-присмехулка ~

Дървото-бесилка

Ще дойдеш ли при това дърво,
обесен де бе мъж - трима бил убил?
Странности стават тук, кой би се удивил,
ако на дървото срещнем се среднощ...

Ще дойдеш ли при това дърво,
де "Бягай, любов!" мъртвият мълви?
Странности стават тук, кой би се удивил,
ако на дървото срещнем се среднощ...

Ще дойдеш ли при това дърво,
де да бягаш мълвя, свободна да си?
Странности стават тук, кой би се удивил,
ако на дървото срещнем се среднощ...

Ще дойдеш ли при това дърво?
Тук гердан от въже редом с мен носи.
Странности стават тук, кой би се удивил,
ако на дървото срещнем се среднощ...

Ще дойдеш ли при това дърво,
де да бягаш мълвя, свободна да си?
Странности стават тук, кой би се удивил,
ако на дървото срещнем се среднощ...

Ще дойдеш ли при това дърво,
обесен де бе мъж - трима бил убил?
Странности стават тук, кой би се удивил,
ако на дървото срещнем се среднощ...

Ще дойдеш ли при това дърво,
де "Бягай, любов!" мъртвият мълви?
Странности стават тук, кой би се удивил,
ако на дървото срещнем се среднощ...

Кремена Василева
16.07.2015
Първа публикация: 24.02.2017 - YouTube