To make a prairie (Emily Dickinson)
За да направиш прерия
Емили Дикинсън

През 2004 г. с половинката ми бяхме поканени да кумуваме на една българо-гръцка сватба. За подарък взехме картина, а на гърба й исках да напиша нещо хубаво. Това е едно от най-хубавите стихотворения, които знам, затова реших да преведа него на гръцки.
Чух го за първи път в един стар български филм и веднага ми стана любимо. За съжаление, нито си спомням кой е бил филмът, нито зная кой е превел стиховете на български. Оригиналът на английски ми попадна доста по-късно и дотогава си мислех, че стихотворението е от наш поет...
Английският оригиналTo make a prairie

To make a prairie it takes a clover and
one bee,
One clover, and a bee.
And revery.
The revery alone will do,
If bees are few.

Emily Dickinson
Българският превод
от неизвестен преводач


За да направиш прерия

За да направиш прерия са нужни
пчела и детелина.
Пчела и детелина
и една мечта голяма.
Дори мечтата само стига,
ако пчела и детелина няма.
Моят превод
от български на гръцки


Για να κάνειςένα λιβάδη

Για να κάνεις ένα λιβάδη θα χρειαςτίς
μια μέλιςςα και πράςινο τριφύλλι.
Μια μέλιςςα και πράςινο τριφύλλι
κι ένα όνειρο μεγάλο.
Ακόμη και το όνειρο αρκεί
την μέλιςςα και το τριφύλλι αν δεν
βρεις.

Кремена Василева
октомври 2004
Първа публикация: 16.01.2011 - тук