Песня про детство
Песня про детство (Остаёт в дороге детство)
Текст: Алексей Дидуров
Музика: Полад Бюлбюлоглу
Изпълнява: Ансамбъл "Интеграл" с ръководител Бари Алибасов


Откъс от филма:
Google Притурка - „Code Wrapper“


Руският оригинал


Песня про детство
(Остаёт в дороге детство)


        Где же мальчик,
        Тот глазастый?
        Где ты, отзовись.
        Ну, скажи мне
        Тихо: "Здравствуй!" -
        Я ведь шёл к тебе
        Всю жизнь.

Отстаёт в дороге детство,
В этот нет его вины,
Оставляет детство в сердце
Тёплый след своей весны.
И напрасно стужа века
Нас не раз ещё пронзит.
Не забудет сердце света        / не дадут ей сердца
Свет в нём детство сохранит.        / светлым детство

        Где же мальчик,
        Тот глазастый?
        Где ты, отзовись.
        Ну, скажи мне
        Тихо: "Здравствуй!" -
        Я ведь шёл к тебе
        Всю жизнь.

Отстаёт в дороге детство,
Чтоб дорогу дать судьбе.
И одно есть в мире средство
Возвратить его себе:
Будешь верен детству строго,
Сбережёшь в душе росток,
И вернёт тебе дорога
Твой исток и твой порог.

        Где же мальчик,
        Тот глазастый?
        Где ты, отзовись.
        Ну, скажи мне
        Тихо: "Здравствуй!" -
        Я ведь шёл к тебе
        Всю жизнь.

Моят превод


Песен за детството
(Детството назад остава)


        Къде е момчето
        с поглед ясен?
        Ела, покажи се, дете,
        и кажи ми
        тихо: "Здрасти!" -
        цял живот вървях
        към теб...

Детството назад остава,
но няма за това вина.
То в сърцата ни оставя
топла, пролетна следа.
И напразно мраз житейски
ще ни пронизва неведнъж -
детството във нас ще свети,
ще ни сгрява всеки път.

        Къде е момчето
        с поглед ясен?
        Ела, покажи се, дете,
        и кажи ми
        тихо: "Здрасти!" -
        цял живот вървях
        към теб...

Детството назад остава
и на съдбата дава път,
но можем даже и тогава
при нас отново да го върнем:
ако на детството сме верни
и пазим спомена в душата,
пътят все ще ни отвежда
там, пред бащиния праг...

        Къде е момчето
        с поглед ясен?
        Ела, покажи се, дете,
        и кажи ми
        тихо: "Здрасти!" -
        цял живот вървях
        към теб...