Ja, må han leva!
Ja, må han leva!
Музика: Карл Микаел Белман (вероятно)

Техно-версия на Poppis:
Google Притурка - „Audio file title“

Шведският оригинал


Ja, må han leva!

Ja, må han leva!
Ja, må han leva!
Ja, må han leva uti hundrade år!
Javisst ska han leva!
Javisst ska han leva!
Javisst ska han leva uti hundrade år!

När han har levat!
När han har levat!
När han har levat uti hundrade år!
Ja, då ska han skjutas
Ja, då ska han skjutas
Ja, då ska han skjutas på en skottkärra fram!

Моят превод


Нека живее!

Нека живее,
нека живее,
нека живее той години сто!
О, да, ще живее,
о, да, ще живее,
о, да, ще живее той години сто!

Щом доживее,
щом доживее,
щом доживее той години сто,
ний ще го возим,
ний ще го возим
на ръчна количка със едно колело!