Песен на фински
Песен на фински,
за която досега нищо не можах да открия, но продължавам да издирвам заглавието и авторите.
Изпълняват: Тату Сийвонен и Туомас Ууситало

Откъс от филма:
Google Притурка - „Code Wrapper“


Финският оригиналJos suostuu teille tuulen,
                                tyyntyykö sää?
Sen urut soitaa surut
                                niinkuin oisi häät.
Ei lintu myöhäisinkään
                                enää pesää tee.
Sua ootan kunnes jäljet
                                lumi peittelee.
Mua vasten painautuisit
                                hymy huulillas,
aurinko silmissäsi,
                                valo hiuksissas.

Английският превод
от Марку Полонен


If you agree with wind,
                                Will it calm down?
Its organ plays sorrows
                                As if it were a wedding.
Even the latest bird
                                Builds a nest no longer.
I'll wait for you until
                                Snow covers footprints.
You'd huddle up
                                Against me smiling,
Sun in your eyes,
                                Light in your hair.

Моят превод
от английски


Ако вятъра помолиш,
                                ще утихне ли
неговият вой печален,
                                пълен със сълзи?
Даже закъснели птици
                                вече не гнездят...
Ще чакам аз, догде затрупа
                               стъпките снегът.
Ти ще дойдеш със усмивка
                                в бяла тишина,
сбрала слънцето в очите,
                                в косите - светлина.