Учителската семинария в Сортавала


Началото на XX век
сн. montre-alex


След руската бомбардировка през октомври 1939 г.
сн. сп. Life (год. 8, бр. 11, 11.03.1940)Сградата на практическото девическо училище (юни 2009 г.)
сн. КультнадзорСградата на практическото училище за девойки
Сградата на практическото девическо училище (юли 2012 г.)
сн. Культнадзор


Практическото девическо училище - интериор (юни 2009 г.)
сн. Культнадзор


Сградата на мъжкото училище (юли 2012 г.)
сн. Культнадзор


Мъжкото училище - фасада (юли 2012 г.)
сн. КультнадзорМъжкото училище - интериор (юли 2012 г.)
сн. Культнадзор


Сградата на библиотеката (юли 2012 г.)
сн. Культнадзор


Водонапорната кула (юни 2009 г.)
сн. Культнадзор


Потушаване на пожара в девическото училище на 05.09.2012
сн. montre-alexСлед пожара в девическото училище на 05.09.2012
сн. montre-alex


Останки от девическото училище - изглед от улицата (23.09.2012)
сн. Культнадзор


Останки от девическото училище - изглед от двора (23.09.2012)
сн. Культнадзор