Раяйоки и Белоостров
Историческа карта на местността
източник: beloostrov.ru


Дървеният мост през река Раяйоки, 1907 г.
сн.: terijoki.spb.ru


Железопътният мост през река Раяйоки, началото на XX век
сн.: terijoki.spb.ru


Дървеният мост - граница на Великото финландско княжество с Руската империя, нач. XX век


Митническа проверка при дървения мост на руско-финландската граница, началото на XX век
сн.: beloostrov.ru


Дървеният мост, май 1918 г.
сн.: beloostrov.ru


Митнически контрол на гара Раяйоки, 1918 г.
сн.: beloostrov.ru


Нелегално пресичане на река Раяйоки, пролетта на 1919 г.
сн.: heninen.net


Дървената гара Белоостров
сн.: beloostrov.ru


Финландски и съветски граничари върху заледената р. Раяйоки, декември 1920 г.
сн.: beloostrov.ru


Железопътният мост, края на 20-те години на XX век
сн.: beloostrov.ru


Гара Раяйоки - изглед от главните линии, средата на 30-те години
сн.: beloostrov.ru


Гара Раяйоки - изглед от маневрените линии, началото на 30-те години
сн.: beloostrov.ru


Гара Раяйоки - изглед от маневрените линии, края на 20-те години

Преглед на местния отряд на Охранителния корпус - гара Раяйоки, 20-те години на XX век
сн.: beloostrov.ru


Гранитната гара Белоостров със съветския герб на ъгъла, 1934 г.

сн.: beloostrov.ruГранитната гара Белоостров, 1934 г.

сн.: beloostrov.ru


Гранитната гара Белоостров  - главният вход, 1934 г.
сн.: beloostrov.ru


Гранитната гара Белоостров - гербът, 1934 г.
сн.: beloostrov.ru


Фрагмент от фасадата на гранитната гара Белоостров:
барелеф "Социалистическа индустрия"
сн.: beloostrov.ru


Фрагмент от фасадата на гранитната гара Белоостров:
барелеф "Железопътен транспорт"


Фрагмент от фасадата на гранитната гара Белоостров:
барелеф "Техническо занятие"


Железопътният мост - съветската граница, 1938 г.


Железопътният мост, 1938 г.


Железопътният мост, 1938 г.


Съветски части влизат на финландска територия, 1939 г. (вероятно)
сн.: terijoki.spb.ru


Съветски червеноармейци пред гара Раяйоки, декември 1939 г.

сн.: beloostrov.ru


Развалините на гара Раяйоки, септември 1941 г.
сн.: beloostrov.ru


Финландски войски преминават река Раяйоки, септември 1941 г.
сн.: heninen.net


Финландски войски преминават река Раяйоки, септември 1941 г.
сн.: heninen.net


Финландски войски преминават река Раяйоки, септември 1941 г.
сн.: heninen.net


Демонтиране на граничните заграждения край гара Раяйоки, юни 1944 г.
сн.: beloostrov.ru


Разрушената гранитна гара Белоостров, 1948/1949 г.


Останки от гранитната гара Белоостров, 2003 г.:
Лев Василевич Чернишев, жител на Белоостров и един от последните живи свидетели на съществуването на гарата, стои на мястото, където са били нейните основи


Останки от гранитната гара Белоостров: фрагмент от пода, 2003 г.


Работещата и днес гара Белоостров, построена по типов проект през 50-те години, сн. 2003 г.


Останки от гара Раяйоки: фрагмент от пода в чакалнята, август 2006 г.
сн.: потребител Volkov - Wikipedia


Останки от гара Раяйоки: тоалетни, август 2006 г.
сн.: потребител Volkov - Wikipedia


Останки от гара Раяйоки: ремонтният канал на депото, август 2006 г.
сн.: потребител Volkov - Wikipedia