Приказка за Али Баба


     Приказка за Али Баба, четирийсетте разбойници
                                 и неволницата Марджана

                                                 из "Хиляда и една нощ", том II (стр. 278)
                                                     превод от арабски: Киряк Цонев, Славян Русчуклиев © 2004

Източник: GoogleBooks

Google Притурка - „Embed a PDF from Google Drive“