The Weight of Chains

Тежестта на оковитеЗа превода

Започнат на:
22.05.2012  Прекъснат на: 31.07.2012  Продължен на: 30.08.2012  Приключен на: 17.11.2012

Първа публикация: скоро

Вид на превода: по слух

Изходен език: английски и малко сръбски

Повод за превода:

Бъдещи редакции: няма да има.

Бележките на преводача

Съществуват големи разногласия по въпроса какво представляват бошняците (на англ. Bosniaks). Аз използвах това понятие като синоним на босненски мюсюлмани, т.е. хора, които изповядват исляма и живеят в Босна [и Херцеговина], без оглед на етническия им произход. Използвах също названието босненци (на англ. Bosnians) за всички граждани на Босна - бошняци, босненски сърби (етнически сърби, които живеят в Босна), босненски хървати (аналогично на сърбите) и каквито още живеят там.
Битката при Аламо, състояла се от 23 февруари до 6 март 1836 г., е събитие от Тексаската революция (1835-1836), при което 300 тексаски въстаници били разбити от тристахилядната мексиканска армия. През 1955 г. тексаската певица и композиторка Джейн Бауърс посветила на битката песента "Remember the Alamo".
Крепостта Масада е представлявала система от дворци и военни укрепления, изградени от цар Ирод I през 37-30 г.пр.н.е. През 66 г. сикариите (крайни зилоти, с други думи, юдеи-фанатици) предизвикали Първата юдейско-римска война, като избили римския гарнизон в Масада и превзели крепостта. През 73 г. римските войски обсадили Масада и бунтовниците сикарии се хвърлили от стените й, за да не бъдат заловени живи. За евреите днес Масада е символ на свободата.
Анексията (анексирането) е насилствено присъединяване на територия на чужда държава.
По силата на Берлинския договор, през 1878 г. Австро-Унгария установила окупационен режим в Босна и Херцеговина, а през 1908 г. отишла още по-надалеч и направо я анексирала. Сръбската младежка революционна организация "Млада Босна" била основана през 1912 г. за борба срещу австроунгарското управление и обединяване на Босна и Херцеговина със Сърбия. Повечето членове на "Млада Босна" били студенти. Те заимствали името на организацията си от организацията на Джузепе Мадзини "Млада Италия". По различните източници се твърдят различни, често противоречащи си неща за "Млада Босна", тъй че не си залагам главата за горните факти.
Усташите са хърватски крайнодесни националисти, основали през 1929 г. "Усташа - хърватска революционна организация", преименувана през 1933 г. на "Усташа - хърватско революционно движение". Името произлиза от хърватското ustati - въставам. Целта на усташите е етнически чиста Хърватия. След провъзгласяването на 06.04.41 на Независимата хърватска държава (включваща днешните Хърватия и Босна и Херцеговина), усташите поемат властта и провеждат профашистка политика на етническо прочистване, избивайки стотици хиляди сърби. През 1945 г. партизаните ликвидират "Усташа", повечето й членове са екзекутирани, а други преминават в нелегалност или успяват да избягат в Австралия, Канада и Южна Америка.
Кондоминат (кондоминиум) означава съвладение - съвместно управление на една територия от няколко държави. Държавите имат равен суверенитет и упражняват правата си съвместно, без да разделят територията на национални зони.
Клерикализмът е политическо течение за налагане на водещата роля на църквата и духовенството (клира) в социалния, политическия и културния живот на обществото. Той може да бъде инструмент не само на църковния апарат, но и на различни организации и политически партии, чиято цел е чрез контрол на духовния живот да постигнат контрол и над светския. Клерикаризмът се свързва най-често с римокатолицизма.Понастоящем Движението на необвързаните държави (Non-Aligned Movement) обединява 120 държави (близо 2/3 от всички държави - членки на ООН), неучастващи в никакви военни блокове. За Запада те са страни от Третия свят. Без никога да е било формално основавано като организация, ДНД води началото си от първата Конференция на държавни и правителствени ръководители на необвързани държави, състояла се в Белград от 1 до 6 септември 1961 г. по инициатива на Тито, в която участват лидерите на още 21 държави от Азия и Африка, както и на Куба. "Петте стълба" на мирното съжителство, за които индийският министър-председател Джавахарлал Неру говори още през 1954 г., стават основни принципи на ДНД:
    1. Взаимно уважение на териториалната цялост и суверенитета.
    2. Взаимно ненападение.
    3. Взаимна ненамеса във вътрешните работи.
    4. Равенство и взаимен интерес.
    5. Мирно съвместно съществуване.
Създадено в противовес на Студената война, която според мен в момента се разпалва наново с пълна сила, ДНД защитава: човешките права, равенството между всички нации - малки и големи, развити и развиващи се, разрешаването на международните спорове с мирни средства, всеобщото разоръжаване, воденето на държавна политика в съответствие с националните интереси, а не с интересите на някоя велика сила, правото на самоопределение на народите... ДНД е против: западната хегемония и неоколониализма, икономическата глобализация, дълговото робство, бедността, американските инвазии къде ли не, Войната срещу тероризма, потъпкването на суверенитета на по-малките нации от страна на САЩ, американския контрол над ООН, културната хомогенизация, опорочаването на Съвета за сигурност... Всичко това прави ДНД любимата ми международна организация и ако бях държава, веднага щях да се присъединя към нея! Не е ли странно, че ДНД не се изучава по международно публично право?
Либералните икономисти са привърженици на пазарната икономика (свободен пазар, свободна търговия, конкуренция) и се противопоставят на държавната намеса в пазарните отношения, характерна за социализма.
Националният фонд за демокрация (National Endowment for Democracy) е американска организация "за насърчаване на демокрацията" чрез средствата на т.нар. "нежна (мека) сила" (soft power). Това означава, че НФД преследва определена социална, културна, икономическа или политическа промяна в дадено общество не с грубата сила на агресията и принудата, а със средствата на убеждаването и привличането на повече привърженици. И понеже най-убедителни в убеждаването са паричните средства, НФД просто финансира различни неправителствени формирования, които от своя страна манипулират обществените нагласи и по този начин в крайна сметка сами извършват желаната от спонсорите промяна. Тоест чрез НФД Щатите открито се месят във вътрешните работи на чужди държави, като подкупват най-слабите брънки в тези държави и им подшушват какви поразии да свършат в собствените си държави. Брънките са толкова продажни, а Щатите - толкова безочливи, че НФД успява дори да повлияе съществено изборните резултати в набелязаните държави-жертви! Някъде бях срещнала изказване на американски политик, гласящо, че ако някоя държава си позволи да направи нещо подобно по отношение на САЩ, деянието й би се считало за престъпление, ако не направо агресия. А когато САЩ се занимават с такива агресии, те са най-обикновено "насърчаване на демокрацията", видите ли.
    НФД по дефиниция е частна, неправителствена и независима корпорация с нестопанска цел, но дефакто е почти изцяло на бюджетна издръжка, отпускана ежегодно от Конгреса чрез Агенцията за международно развитие (USAID - United States Agency for International Development), която пък е част от Държавния департамент. Всъщност в бюджета на Държавния департамент е отделено специално перо за НФД. С половината от бюджета си НФД налива средства за определени цели във важни за САЩ точки по света чрез четири специализирани американски организации за международни дейности (един републикански и един демократически институт, посветени изключително на "изграждането на партии" (party-building), един център за работническа солидарност, както и Центърът за международни частни инициативи - Center for International Private Enterprise), а с другата половина директно финансира стотици чуждестранни неправителствени организации, кандидатствали за парично подпомагане.
    НФД е създаден през 1983 г., но идеята за подобен институт датира още от 1967 г. Ако внимателно проучим за "демокрацията" в кои държави НФД се е погрижил през годините, ще стигнем до очевидния извод, че след като е опухал соцрежимите в Източна Европа, понастоящем именно той събаря и железните режими в арабския свят, и всичкото това - все по един и същи начин: с подклаждане на "спонтанно" недоволство и "справедливи" протести сред народните маси, водещи до "демократични" избори и рухване на държавността, която иначе би била непоклатима и непробиваема за САЩ. Качеството на така скалъпената "демокрация" на мен лично ми е много съмнително, но пък за сметка на това САЩ извличат несъмнени ползи от опустошаването и подивяването на всички прегазени държави, измежду които и нашата. Съдейки по това, че САЩ не се задоволиха с катурването на социализма в Европа, а продължават да ни натискат да се самодестабилизираме, бих се осмелила да прогнозирам, че и от арабските страни няма да си тръгнат скоро, като все ще си намират нови причини да остават и да "демократизират" нещо.
Макар никъде да не открих в прав текст пряка връзка между НФД и фондациите "Отворено общество" (по-рано известни като Институт "Отворено общество"), тези два инструмента за влияние много подозрително се срещат в прекалено много на брой едни и същи държави по едно и също време, все финансирайки прохождащата в тамошните общества "демокрация". Какво невероятно съвпадение! А в публикация от 27.09.11 "Отворено общество" защитава предложената от ЕС идея за създаване на Европейски фонд за демокрация, съвсем по образ и подобие на НФД!
    "Отворено общество" е рожба на небезизвестния американски мултимилиардер Джордж Сорос. Американски, ама по натурализация. Иначе, когато се е появил на бял свят през 1930 г. в Будапеща, си е бил най-обикновено унгарско бебе на име Гьорг, и то от еврейско семейство. На 17 г. емигрирал в Лондон, а на 26 - в Ню Йорк.  През 1990 г. основава "Отворено общество", което става един от първите спонсори на неправителствени организации и културни дейности в Източна Европа. В България "Отворено общество" финасира: Центъра за икономическо развитие, Европейския институт за пазарна икономика, Червената къща, Центъра за социални практики, Центъра за либерални стратегии, Нов български университет, софтуерната компания "Рила солюшънс" и др.
    Трябва да призная, че когато в самото начало на 90-те Руската книжарница (за мен - съкровищница) в родния ми град внезапно изчезна, барабар с цялото си прелестно съдържание, и в нейното помещение се намъкна книжарница "Отворено общество", аз нямах и най-малка представа част от какво мащабно явление е последната. Като минех оттам, все ми изникваше въпросът: "Какво му е отвореното на това общество и изобщо, що за име на книжарница?", както и по-важният: "Къде затриха руските книги??". На втория въпрос никога не узнах отговора, а по първия се осведомих преди не повече от 2-3 години, когато името на Сорос започна безобразно често да се чува от ушите ми, които накрая, щат не щат, трябваше да го удостоят с внимание.
"Програмата за фалит", която Веселин Вукотич привежда в действие, естествено, не носи такова плашещо название. Тя се нарича Закон за финансовите операции (Financial Operations Act) и е разработена през 1989 г. от Световната банка. По силата на този закон предприятията били внимателно категоризирани. Това на практика означава, че били определени най-изгодните за фалит или ликвидация предприятия. След това, в изпълнение на спонсорираните от СБ и Международния валутен фонд реформи, кредитирането на цялата индустрия било спряно с цел ускоряване на процеса по фалит. Когато вследствие на спирането на финансирането дадено предприятие изпаднело в несъстоятелност в продължение на 30 до 45 дни, през следващите 15 дни кредиторите му (местни и чуждестранни банки) били длъжни да проведат съвещание за намиране на изход от ситуацията. Този ход им позволявал да преобразуват вземанията си в контролен пакет акции в неплатежоспособното предприятие, в която операция държавата нямала никакво право да се меси. След като кредиторите не намерели решение, се задействали процедурите по обявяване на фалит, а на работниците дори не се полагали обезщетения при уволнението. Някои предприятия - обществена собственост, в опит да избегнат фалита, спрели да плащат заплати на работниците си, за да разполагат с достатъчно средства, с които да посрещнат исканията на кредиторите. За съжаление, единственият резултат бил, че 20% от работната ръка в Югославия останала без заплати през първото тримесечие на 1990 г. Принуждавайки предприятията да се справят с невъзможни условия, Световната банка чрез Министерството на приватизацията, оглавявано от проф. Вукотич, дирижирала срива на 50% от югославската промишленост. През 1989 г. 248 фирми фалирали или били ликвидирани, а 89400 работници останали без работа. До края на септември 1990 г. ги последвали още 889 предприятия заедно с 525000 работници. Това прави общо 1137 фирми и 614400 безработни в Сърбия, Босна и Херцеговина, Косово и Македония само за година и девет месеца.
Желко Богетич (Željko Bogetić) работи със СБ и МВФ от 1992 г., ако са ми верни изчисленията. Преди е бил главен икономист за Руската федерация в СБ. Понастоящем е главен икономист и координатор на сектора по въпросите на икономическата политика и бедността за Западните Балкани в СБ. Автор е на поне две книги относно данъчната политика в България, издадени през 1995 г. (хм!).
Бранко Миланович (Branko Milanović), който също е бил водещ икономист в СБ, от януари 2014 г. преподава в Нюйоркския университет като специалист по въпросите на развитието и социалното неравенство.
Душан Вуйович (Dušan Vujović) е бил представител на СБ в Украйна, а впоследствие (от 2011 г.) - консултант за СБ и Агенцията за международно развитие (USAID) относно реформирането на бюджета за публичната администрация. От април 2014 г. е министър на икономиката в Сърбия.
При работническото самоуправление трудовият колектив самостоятелно взема ключовите решения по управлението на предприятието. За първи път тази идея развива основоположникът на анархистката политическа мисъл Пиер Прудон (1809 - 1865). Тя впоследствие е използвана в революционния синдикализъм във Франция от края на XIX в., в гилдийния социализъм във Великобритания от началото на ХХ в., от основаната през 1905 г. в САЩ Световна организация на индустриалните работници (Industrial Workers of the World) и от други движения.

В СССР работническото самоуправление стои в основата на самата Октомврийска революция. В стремежа си да премахнат експлоататорския труд селяните подели борба за контрол върху земята, а работниците - за контрол върху производството и разпределението на продукцията. "Работнически контрол!" е и един от главните болшевишки лозунги през периода февруари - октомври 1917 г., провъзгласен от Ленин още преди Февруарската революция. По тази точка работническата борба и борбата за политическа власт напълно се сливали. Непосредствено след Февруарската революция работниците започнали стихийно да се обединяват във фабрично-заводски комитети (фабзавкоми) и да превземат големите предприятия в Петроград, Москва, Урал, Донбас и други промишлени центрове въпреки яростната съпротива на предприемачите. Решаваща роля в реализирането на работническия контрол изиграли Съветите на работническите, войнишките и селските представители, които били създавани на териториален принцип (отначало управляващи паралелно с Временното правителство и въпреки него, по-късно именно тези съвети на народните представители ще се превърнат в официални местни органи на власт в СССР). От 30 октомври до 4 ноември 1917 г. на провелата се в Петроград Всеросийска конференция на фабзавкомите (2/3 от чиито делегати били болшевики) било решено, че работническият контрол е възможен единствено при преминаване на цялата държавна власт в ръцете на Съветите. Друго важно решение, което сложило край на самите фабзавкоми, било обединяването им с профсъюзите. И с фабзавкомите - дотук. През декември 1917 г. бил образуван Висш съвет на народното стопанство (ВСНС, рус.: ВСНХ) и започнало съдаването на местни съвети на народното стопанство (совнархози) - "учреждения по организацията и реализацията на производството, действащи под ръководството на ВСНС и под контрола на съответния Съвет на работническите, войнишките и селските представители". Предвиждало се във всеки совнархоз да има 14 секции - по една за отделните промишлени отрасли, а членовете на совнархоза да избират сами свой ръководен орган - изпълнителен комитет и президиум на изпълнителния комитет. Още на Първия конгрес на совнархозите обаче (25 май - 4 юни 1918 г.) работническата независимост била почти заличена. Било решено 2/3 от управлението на всяко предприятие да бъде назначавано от съответния областен (най-висок в териториалната йерархия) совнархоз, а само 1/3 да се избира от работниците. Избраният от управлението председател пък трябвало да бъде одобрен от същия висшестоящ совнархоз. Областният совнархоз можел да назначава и свой представител в управлението на предприятието, който имал решаващ глас и дори право да спира от изпълнение "противоречащите на обществения интерес" решения на управлението. Така самият термин "одържавяване" сменил изцяло своя смисъл - той вече не означавал участие на работническите организации в управлението (т.е. процес, който тръгва отдолу), а подчиняването им на държавните органи (т.е. процес, спускан отгоре). След провъзгласяването на СССР (1922 г.) започнала политика по централизиране на властта и преминаване от териториална към отраслова система на управление на промишлеността. Совнархозите били преобразувани в промишлени отдели към изпълкомите на съответните местни Съвети. Унищожаването им ме води до извода, че през 1917 г. Ленин е използвал лозунга "Работнически контрол!" просто като инструмент за спечелване на властта.
    По време на икономическата реформа 1957-65 г. отново бил приложен обратният процес - децентрализация, териториална система и възстановяване на совнархозите, но този път не в качеството им на органи на работническо самоуправление, а като държавни органи по прилагане на икономическата политика по места. Совнархозите - вече само като име - окончателно престанали да съществуват с краха на реформата, който върнал нещата в предишното им положение.

За ужас на съветското ръководство, през 1953 г. Тито поставил началото на работническото самоуправление в Югославия като част от реформата за преминаване от административен централизъм към по-голяма местна автономност и изграждане на специфичната за тази странасоциалистическа пазарна икономика. Открих един изключително любопитен Доклад на Тодор Живков от 1956 г., от който става ясно, че в Югославия работническото самоуправление се е осъществявало чрез работнически съвети. Професионалните организации издигали за кандидати на работническия съвет в дадено предприятие работници от самото предприятие, а в избора участвал целият трудов колектив чрез тайно гласуване. След това работническият съвет си избирал управителен комитет и нещатен председател, който продължавал да си работи на предишната длъжност в предприятието. Директорът, след провеждане на конкурс, се назначавал от народния отбор на съответната комуна (комуните били административно-териториални единици, съответстващи на по-раншните общини, които самостоятелно решавали въпросите в областта на промишлеността, като напр. разпределянето на местните приходи; народният отбор следва да е нещо като общински съвет). Директорът ставал член на управителния комитет по право. Печалбата на предприятията се разпределяла, както следва:
    - 30% за федерацията;
    - 20% за изплащане на вноски по банкови кредити;
    - 20% за комуната;
    - 10% за предприятието;
    - останалите 20% къде отиват - не е ясно :))
Една част от печалбата, оставаща за предприятието, се разпределяла между работниците като извънредна заплата (пропорционално на индивидуалните им основни  заплати). Друга част се оставяла като фонд на предприятието - за закупуване на оборудване, построяване на жилища или "дотиране на други предприятия" (предполагам, че става въпрос за дотирана храна, транспорт и т.н.).

В наши дни работническото самоуправление е факт в Аржентина, където икономическата криза от 2001 г. изправя стотици предприятия пред фалит, а работниците поемат управлението им в свои ръце и ги спасяват. Сред най-впечатляващите примери са текстилната фабрика "Брукман" и хотел "Бауен" в Буенос Айрес, фабриката за фаянс "ФаСинПат" (от исп. Fábrica Sin Patrones - фабрика без шефове) в Неукен и др. Извън Аржентина от работници се управляват шотландското издателство с клон в Калифорния "АК Прес", кооперативната корпорация "Мондрагон" в Страната на баските (Испания) и др. За финал, и аз съм заклета привърженичка на работническото самоуправление, че ми писна вече от нагли, алчни и безскрупулни експлоататори, които само гледат как да прецакат и работниците, и държавата. Време е да ги уволним!!
"Да знаете, че обричате Босна и Херцеговина на ад, а мюсюлманите - и на изтребление!" е моят съкратен вариант на цитирания във филма откъс от изказването на Радован Караджич пред Босненския парламент в нощта на 14 срещу 15 октомври 1991 г. по време на дебатите дали Босна и Херцеговина да бъде обявена за суверенна държава. Ето го пълния текст в оригинал:
Ово није добро што ви радите. Ово је пут на који ви желите да изведете Босну и Херцеговину иста она аутострада пакла и страдања којом су пошле Словенија и Хрватска. Немојте да мислите да нећете одвести Босну и Херцеговину у пакао а муслимански народ можда у нестанак јер муслимански народ не може да се одбрани ако буде рат овде.
И пълният ми превод:
Не е добро това, което правите. Пътят, по който искате да поведете Босна и Херцеговина, е същата онази магистрала към ада и страданията, по която са поели Словения и Хърватска. Не си мислете, че няма да пратите Босна и Херцеговина в ада, а мюсюлманския народ - може би и на изтребление, защото мюсюлманският народ няма да може да се защити, ако тук стане война.
Под "мюсюлмански народ" Р. Караджич има предвид бошняците.
Книгата на Алия Изетбегович "Ислямска декларация" излиза от печат през 1970 г. и веднага бива забранена. През 1980 г. тя е последвана от "Ислямът между Изтока и Запада". Заради книгите си Изетбегович е обвинен във "вражеска дейност, подбудена от ислямски национализъм", "сдружаване с цел извършване на вражеска дейност и вражеска пропаганда", "организиране на посещение на мюсюлмански конгрес в Иран", "желание за създаване на ислямска държава в Босна" и др. През 1983 г. е осъден на 14 години затвор. Западни организации за защита на човешките права (вкл. Амнести интернешънъл и Хюман райтс уоч) подлагат присъдата на остра критика и твърдят, че делото е било основано на "комунистическа пропаганда". През 1984 г. Върховният съд на Босна намалява присъдата на 12 години затвор. През 1988 г. Изетбегович е помилван и освободен.
    Към това трябва да добавим, че като панислямист по убеждение, от 1941 г. до 1946 г. Изетбегович членува в организацията "Млади мюсюлмани", преди Тито да я обяви за нелегална. Тогава пък си спечелва 3 години затвор, които си ги излежава от-до.
    "Ислямска декларация" е преиздадена през 1990 г. от сараевското издателство "Мала муслиманска библиотека". Трябва да призная, че все още не съм я чела. Обаче възнамерявам да го направя, защото имам натрапчивото усещане, че в нея ще открия обяснение на внезапната и все по-засилваща се страст на някои български малцинства към исляма по начин, неприсъщ за тях преди 1989 г. Тук може да не е Босна, но е Балканите и смятам, че има голяма прилика между манталитета на българските и босненските мюсюлмани, следователно и процесите в главите им трябва да си приличат. Освен това ми е много любопитно как (пан)ислям(и)с(т)ките идеи се използват толкова печелившо от етническите партии. Ако и други имат желание да си правят разни проучвания, ето един екземпляр на английски език:
През февруари 1992 г. Джордж Кени (George Kenney, род. 1956 г. в семейство на дипломати) е назначен за временно изпълняващ длъжността началник (по заместване) на Отдела за Югославия в централата на Държавния департамент във Вашингтон. По това време той поддържа позицията за военна интервенция в Босна с цел прекратяване на нападенията от босненските сърби. Кени, както сам разкрива в статията си "Steering clear of Balkan shoals" ("Избягване на балканските скрити опасности", 08-15.01.96), е един от авторите на плана "Lift and Strike" ("Вдигане и удар"). Той се състои във вдигане на оръжейното ембарго за Босна и Херцеговина с цел "установяване на баланс в конфликта", т.е. слабовъоръжените бошняци да бъдат снабдени с оръжия, за да могат да се изравнят по сила с добре въоръжените от югославската армия сърби. Паралелно с това се предвиждат натовски въздушни удари над определени точки в Босна, контролирани от сърбите. Този план така и не се приема официално от САЩ, а европейските съюзници отказват да действат сами (макар че САЩ все пак нарушават ембаргото и въоръжават босненските мюсюлмани, но то не е официално). Джордж Кени е против меката и неефективна американска политика по отношение на гражданската война в Босна и в знак на протест през агуст 1992 г. си подава оставката, считайки, че ще повлияе повече върху решенията на правителството, ако действа извън системата. До края на 1993 г. Кени настоява за военна намеса, принудително разоръжаване на всички участници в конфликта и намиране на дипломатическо решение. След това постепенно си променя убежденията и осъзнава, че военната намеса би донесла още повече кръвопролития и би задълбочила кризата. Същевременно започва да проучва размерите на "геноцида", в които не се е съмнявал, докато е оглавявал Отдела за Югославия. Той поставя под въпрос истинността на официално разтръбения брой от 250000 цивилни босненски мюсюлмани, станали жертви на кланета. В статията си "The Bosnian calculation" ("Босненската сметка", 23.04.95) Кени прави на пух и прах това число, като го снижава до прогнозните 25000 - 60000 жертви общо за всички участващи страни, цивилни и военни, до края на войната. Той подкрепя разсъжденията си не само с данните на Международния червен кръст (дотогава потвърдил смъртта на по-малко от 20000 души), но и с липсата на четвърт милион трупа, както и с физическата невъзможност четвърт милион души да са били избити за толкова кратко време - три години до него момент (това би означавало ежедневно да бъдат убивани поне по 200 души). Джордж Кени може и да е помогнал с тази статия за установяване на истината, може и да не е успял. Но си заслужава да отбележим, че в крайна сметка Международният трибунал е признал за геноцид само клането в Сребреница, а останалите убийства - за престъпления против човечеството, но несъставляващи геноцид. По последни изчисления, цивилните и военните жертви не превишават 110000. Идентифицирани са 97207 души (64341 бошняци, 24726 сърби и 7602 хървати).
    След десетките си статии в официални и алтернативни медии, понастоящем Джордж Кени поддържа сайта Electric Politics. И много ми харесва.
Иван Стамболич (Иван Стамболић, род. 1936 г.) се запознава и става близък приятел с по-младия си колега Слободан Милошевич, докато следва в правния факултет на Белградския университет.  Дълги години той протежира Милошевич и го урежда с високи постове. През 1965 г. Стамболич става директор на предприятието "Техногаз", а Милошевич - негов заместник, с което и започва кариерата на последния. Когато Стамболич напуска "Техногаз" през 1975 г., за да стане председател на Търговската камара, Милошевич заема освободения от него пост. През 1976 г. Стамболич е избран за секретар на Изпълнителния комитет на ЦК на Съюза на сръбските комунисти (ССК), а през 1978 г. - за председател на парламента на Социалистическа република Сърбия - ядрото на политическата власт. По същото време пък Милошевич е назначен за управител на Белградската банка - ядрото на икономическата власт. През 1982 г. мандатът на Стамболич изтича и той става председател на Градския комитет на ССК в Белград, а през април 1984 г. - председател на ИК на ЦК на ССК. За свой наследник начело на Градския комитет той поставя Милошевич въпреки съпротивата на по-старите комунисти. През следващите две години Стамболич подема политика за ограничаване на широките правомощия на сръбските провинции и реформиране на икономическата система. Той настоява промяната да се постигне чрез преговори с партийните ръководства на останалите републики и провинции, вкл. с Косово. Милошевич дава вид, че споделя тези негови умерени възгледи. След редовната смяна на партийното ръководство, през януари 1986 г. Стамболич е избран за председател на Председателството на СР Сърбия и оказва ключова подкрепа за избирането на Милошевич за председател на ЦК на ССК. Скоро след като заема поста, Милошевич засилва партийния апарат, огражда се с доверени сътрудници и формира своя партийна фракция.
    През септември 1986 г. Сръбската академия на науката и изкуството публикува меморандум за основна реорганизация на Югославия. В меморандума се изтъква, че децентрализацията води държавата към разпад, и че сърбите са дискриминирани от самата югославска конституция. Посочва се, че под натиска на албанските власти и население в Косово, от 1961 г. до 1986 г. провинцията са напуснали 103000 сърби и черногорци. Тази дискриминация е определена като геноцид. Стамболич яростно критикува меморандума и го нарича "военен меморандум". Напрежението между сърби и албанци в Косово и Метохия обаче расте и през април 1987 г. Стамболич изпраща Милошевич в Косово, за да посредничи в конфликта. Вместо това последният взема страната на сърбите и със съдействието на медиите, подчинени на неговата фракция, подстрекава национализма, заради което бива издигнат за "народен трибун". В отговор на тези събития Стамболич се опитва да организира смяната на Милошевич посредством Градския комитет в Белград, чийто председател тогава е Драгиша Павлович. Противоречията между двете фракции в партията се изострят. На Осмото извънредно заседание на ЦК на ССК, проведено на 24.09.87 и предавано пряко по телевизията, Павлович е отстранен от длъжност. Медиите започват мащабна негативна кампания срещу Стамболич, който в крайна сметка подава оставка на 14.12.87 и се оттегля от политическия живот. На негово място временно е поставен Петър Грачанин, а на 08.05.89 за председател на Председателството е избран Милошевич.
    През януари 1988 г. Стамболич е избран за директор на Югославската банка за международно икономическо сътрудничество (JУБМЕС). През 1995 г. той издава книгата си с мемоари "Път в безпътицата" ("Пут у беспуће"), в която разказва за голямото си разочарование от Милошевич. Стамболич го критикува, че е слял национализма със социализма и нарича режима му националболшевизъм и националсоциализъм. През 1997 г. по решение на правителството на тогавашната Съюзна република Югославия, продиктувано от Милошевич, Стамболич е свален от поста банков директор.
    На 25.08.2000 Стамболич изчезва безследно. Останките му са открити на 28.03.2003 в планината Фрушка гора. Полицията твърди, че има доказателства, че лично Милошевич е дал нареждането за "трайно отстраняване" на Стамболич. Той е бил отвлечен от група "червени барети" от Частта за специални операции към  сръбското МВР и убит в деня на отвличането. На 18.07.2005 физическите убийци получават между 15 и 40 години затвор. Пред Хагския трибунал Милошевич отрича да е поръчвал убийството.
Франце Бучар (France Bučar, род. 02.02.23) е председател на словенския парламент от 1990 до 1992 г. На 23.12.90 в Словения е проведен референдум по въпроса: "Да стане ли Република Словения независима и суверенна държава?" (слов.: Ali naj Republika Slovenija postane samostojna in neodvisna država?). В референдума вземат участие 93,5% от имащите право на глас, а 94,8% от тях (88,5% от всички избиратели) отговарят на въпроса с "Да". На 26.12.90 Франце Бучар официално обявява резултатите от парламентарната трибуна. Той е считан за един от бащите на словенската демокрация и независимост.
Славония - житницата на Хърватия - е исторически регион в източната част на страната, заемащ териториите на няколко съвременни жупании. Жупанията (бълг.: област) е основната териториално-адмнистративна единица в Хърватия, водеща началото си отпреди повече от 1000 години. Осиешко-Баранска жупания обхваща част от Източна Славония и хърватската част от историческата област Бараня. В състава й влизат 35 общини. Близо 84% от населението й е хървати срещу 9% сърби. Административен център на жупанията е град Осиек.
От общо 26-те концентрационни лагера, съществували в Независимата хърватска държава, първи бил построен този в с. Ядовно, на 20 км. от град Госпич. Предназначен за "унищожаване" на нежеланите групи, той бил построен само за пет дни след провъзгласяването на НХД (<-- 10.04.41) и заработил веднага. На 21.08.41 "Ядовно" бил закрит, намиращите се там към него момент около 1000 сърби и евреи - избити, а хърватските затворници - прехвърлени в други лагери.
    Същия месец започнал строежът на нов лагерен комплекс, най-големия в НХД - "Ясеновац" (Jasenovac). Той се
простирал на площ от над 210 кв.км., по двата бряга на реките Сава и Уна, и се състоял от пет лагера:
    Ясеновац I -  лагер "Крапие" (Krapje) - открит през август 1941 г. край с. Крапие, на 12 км. от с. Ясеновац.
    Ясеновац II - лагер "Брочице" (Bročice) - открит през август 1941 г. на 2 км. от с. Ясеновац. Тези два лагера били закрити през ноември 1941 г. поради постоянните наводнения. Повечето от затворниците били убити, а останалите около 1500 - отведени в новопостроения "Циглана".
    Ясеновац III - лагер "Циглана" (Ciglana - в превод: Тухларната) - открит през ноември 1941 г. върху бивш частен стопански двор до с. Ясеновац, на 100 км. югоизточно от Загреб. Дворът включвал няколко производствени сгради: дъскорезница, железарска фабрика, дърводелски магазин и тухларна, която дала името на концлагера. "Циглана" се превърнал в център на комплекса и станал най-големият лагер на смъртта в НХД. Когато се говори за лагера "Ясеновац", обикновено се има предвид не целия комплекс, а именно Тухларната.
    Ясеновац IV - лагер "Кожара" (Kožara, в превод: Кожарницата) - трудов лагер на 2 км. от "Циглана", създаден през февруари 1942 г. В него работели между 150 и 200 затворници - специалисти в кожарството. Понеже те притежавали ценни умения, а обработката на кожи и производството на обувки не трябвало да спират, в "Кожара" рядко се извършвали екзекуции. Условията на живот там също били малко по-добри в сравнение с останалите четири лагера.
    Ясеновац V - лагер "Стара Градишка" (Stara Gradiška) - открит през лятото на 1941 г. в бивш затвор на 30 км. от с. Ясеновац и първоначално предназначен за политзатворници. След масовите депортации година по-късно той се превърнал в лагер за жени и деца. Лагер "Стара Градишка" се прочул като арена на най-безумните зверства, извършвани в НХД. "Циглана", "Кожара" и "Стара Градишка" функционирали до април 1945 г.
    Комплексът "Ясеновац" бил експлоатиран изцяло от хърватските усташи, без участието на германци. На 22.04.45 на бунт се вдигнали 600 затворници, 80 от които успели да избягат. Поради настъпващите в същото време партизански отряди, голяма част от сградите и съоръженията в лагерите били разрушени от самите усташи в опит да скрият следите от деянията си. "Стара Градишка" бил освободен от партизаните в края на април, а базата в Ясеновац - през май.
    Въпросът с броя на жертвите в "Ясеновац", както обикновено при такива ситуации, остава спорен. В зависимост от това, кой изчислява и каква цел преследва с изчисленията си, предположенията варират от 60000 до 1500000 души. За 12790 е установено със сигурност, че са били убити в "Стара Градишка".
Хърватският демократичен съюз (ХДС; хърв.: Hrvatska demokratska zajednica, HDZ) е основан полунелегално през юни 1989 г. от група хърватски дисиденти, начело с Франьо Туджман.
През 1994 г. Антун Гудел е осъден на 20 г. затвор за убийството на Йосип Кир и още двама полицаи, но при последвалата три години по-късно обща амнистия е освободен и емигрира в Канбера, Австралия. Екстрадиран е обратно в Хърватия през 2001 г., а едва през 2008 г. съдът в Осиек му налага нова 20-годишна присъда, която в момента излежава.