Remember, remember the fifth of November
Помнете, помнете ноември, ден пети
английски фолклор


Английският оригинал


The fifth of November

Remember, remember
The fifth of November
Gunpowder, treason and plot.
I see no reason
Why gunpowder treason
Should ever be forgot.

Guy Fawkes, Guy Fawkes, ‘twas his intent
To blow up the King and Parliament.
Three score barrels of powder below,
Poor old Britain to overthrow.
By God’s providence he was catched
With a dark lantern and a burning match.

Halloa boys, halloa boys,
God save the King!
Hip hip hooray!
Hip hip hooray!

A penny loaf to feed ol’ Fawkes,
A farthing cheese to choke him,
A pint of beer to rinse it down,
A faggot of sticks to burn him.
Burn him in a tub of tar
Burn him like a blazing star.
Burn his body from his head
Then we’ll say ol’ Fawkes is dead.
Hip hip hooray!
Hip hip hooray!
Моят превод


Пети ноември

Помнете, помнете
ноември, ден пети –
на Гай Фокс барутния план!
Причина не зная
човек да забравя
такава измяна една.

Гай Фокс тъй бе си наумил:
краля в парламента да взриви.
С бурета шейсет с барут
Британия да хвърли в смут.
Но с божията промисъл бе заловен
с фитил запален, с фенер затъмнен.

Е-хей, момци! Е-хей, е-хей!
Бог да пази крал Джеймс!
Ура, да живей!
Да живей!

Дай самун хляб – Гай да нахраним,
буца сирене – да се задави,
пинта бира, та да преглътне,
да го изгорим, дай сноп съчки!
Ще го запалим в каца катран,
ще изгори като ярка звезда,
ще лумне цял откъм главата,
"Гай Фокс умря!" – ще кажем тогаз чак.
Ура! Ура!
Гай Фокс умря!

Кремена Василева
03.11.2017
Първа публикация: 00.00.2017 - Facebook

 Английският оригинал


The fifth of November

Remember, remember
The fifth of November,
The Gunpowder treason and plot;
I know of no reason
Why the Gunpowder treason
Should ever be forgot!

Guy Fawkes and his companions
Did the scheme contrive
To blow the King and Parliament
All up alive.
Threescore barrels, laid below,
To prove old England's overthrow.
But, by God's providence, him they catch,
With a dark lantern, lighting a match!

A stick and a stake
For King James's sake!
If you won't give me one,
I'll take two,
The better for me,
And the worse for you.

A rope, a rope, to hang the Pope,
A penn'orth of cheese to choke him,
A pint of beer to wash it down,
And a jolly good fire to burn him.

Holloa, boys! Holloa, boys!
Make the bells ring!
Holloa, boys! Holloa boys!
God save the King!
Hip, hip, hooor-r-r-ray!
Моят превод


Пети ноември

Помнете, помнете
ноември, ден пети –
на Гай Фокс барутния план!
Причина не зная
човек да забравя
такава измяна една.

Гай Фокс и неговата шайка
заговор кроят
как парламента цял и краля
живи да взривят.
С бурета шейсет отдолу
властта английска да съборят.
Но с божията помощ Гай е заловен
със фитил запален, с фенер затъмнен.

Дай вършина за клада
в името на краля!
Една не дадеш ли,
сам две ще си взема –
хем за мен по-добре е,
хем по-зле – за тебе.

Въже! Въже! Нека папата висне!
Бучка сирене! – да се задави!
Пинта бира! – да я прокара!
Огън буен! – да го изгорим!

Е-хей, момци,
камбана нека да бий!
Е-хей! Е-хей!
Бог да пази крал Джеймс!
Ура! Да живей!

Кремена Василева
17.08.2017
Първа публикация: 00.00.2017 - Facebook