Ловись, ловись
Ловись, ловись
Текст: Михаил Лвовски
Музика: Владимир Шаински


Откъс от филма:
Google Притурка - „Code Wrapper“


Руският оригинал


Ловись, ловись

Ловись, ловись,
Ловись, рыбка, большая-большая.
Мы устали, мы устали,
Мы устали по лесу шагая...

По тропинкам его, по прогалинкам,
По тропинкам его, по прогалинкам
Мы споём, мы споём,
Ты накормишь нам, маленьких...

Ловись, ловись,
Ловись, рыбка, большая-большая.
Мы уснём, мы уснём,
Мы уснём о тебе лишь мечтая.

До того мы умаялись, бедные,
До того мы умаялись, бедные,
Что согласны,что согласны
Мы уже и на среднюю...

Ловись, ловись,
Ловись, рыбка, большая-большая,
Серебристая, серебристая
Серебристая и золотая.

Положенье у нас очень скверное,
Положенье у нас очень скверное
Ты ловись, ты ловись,
Ты ловись безразмерная!

Преводът на Влади


Лови се, лови се

Лови се, лови се,
тъй ти рибке, лови се, голяма!
Уморихме се, уморихме се,
уморихме се, скитници във гората.

По пътечките тук, по полянките,
по пътечките тук, по полянките,
ще попеем, ще попееме,
ще нахраниш нас, малките...

Лови се, лови се,
тъй ти рибке лови се, голяма!
И заспиваме, и заспиваме,
а за теб едничка мечтаем.

Как тъй капнахме ние, о, бедните,
как тъй капнахме ние, о, бедните!
Че съгласни сме, че съгласни сме,
ти да бъдеш дори (и) от средните.

Лови се, лови се,
тъй ти рибке, лови се, голяма!
Тъй сребриста ти, тъй сребриста ти,
тъй сребриста или златиста.

Страшно лошо сме - с положението,
страшно лошо сме - с положението
Ти лови се, ти лови се,
ти лови се - безизмерно, да!

Моят вариант


Лови се, лови се

Лови се, лови се,
тъй ти рибке, лови се, голяма!
Уморени, уморени,
клети скитници сме във гората.

По пътечките и по полянките,
по пътечките и по полянките
ще ти пеем, ще ти пеем:
"Нахрани ни - нас, малките..."

Лови се, лови се,
тъй ти рибке, лови се, голяма!
Ще заспим, ще заспим,
като само за тебе мечтаем...

Как сме капнали ние, о, бедните,
как сме капнали ние, о, бедните,
че съгласни сме, че съгласни сме
ти да си и от средните.

Лови се, лови се,
тъй ти рибке, лови се, голяма!
Тъй сребриста, тъй сребриста,
тъй сребриста ти, или пък златна.

Положението ни плачевно е,
положението ни плачевно е...
Ти лови се, ти лови се,
безразмерна лови се, да!