Город
Город
Текст: Михаил Лвовски
Музика: Владимир Шаински


Откъс от филма:
Google Притурка - „Code Wrapper“


Руският оригинал


Город

За то, что с дорогою связана грусть,
Никто осуждать нас не вправе.
Мне снится мой город, я скоро
вернусь
Туда, где я сердце оставил...

Пусть весело чайки кружат на
волной,
Гляжу я на белые стаи
И хочется мне поскорее домой
Туда, где я сердце оставил...

Большое спасибо за хлеб и за соль,
Но я уже парус направил
Туда, где живет моя радость и боль,
Туда, где я сердце оставил.

За то, что с дорогою связана грусть,
Никто осуждать нас не вправе
Мне снится мой город, я скоро
вернусь
Туда, где я сердце оставил...

Преводът на Влади


Град

За туй, че със пътя се свързва тъга,
то никой да не ни и упреква!
Града си сънувам и скоро съм там -
където сърцето оставих!


Тъй, весело чайки кръжат над вълни,
но гледам не вече към бели стада.
И искам по-скоро да стигна дома
там, където сърцето оставих!


От мен благодарско - за хляба, солта,
но кораба вече направих -
там, гдето е моята радост и скръб,
там, където сърцето оставих!

За туй, че със пътя се свързва тъга,
то никой да не ни и упреква!
Града си сънувам и скоро съм там -
където сърцето оставих!
Моят вариант


Град

За туй, че със пътя се свързва тъга,
никой да не ни укорява!
Града си сънувам и скоро съм там -
където сърцето оставих!


Тъй весело чайки кръжат над вълни,
но вече не виждам ятата,
а искам по-скоро да стигна дома -
там, гдето сърцето оставих!


Аз благодаря ви за хляба, солта,
но кораба вече направих
към моята мъка и към радостта,
затам, где сърцето оставих!

За туй, че със пътя се свързва тъга,
никой да не ни укорява!
Града си сънувам и скоро съм там -
където сърцето оставих!