Из "Сказка о Звёздном мальчике"Моите преводи на песните от филма "Приказка за Звездното момче" (1983, СССР):