While your lips are still red
While your lips are still red
Текст: Туомас Холопайнен
Музика: Марко Хиетала, Туомас Холопайнен
Изпълняват: Марко Хиетала, Туомас Холопайнен и Юка Невалайнен (Nightwish)


Албумната версия:
Google Притурка - „Code Wrapper“

Филмовата версия:
Google Притурка - „Code Wrapper“


Английският оригинал


While your lips are still red

Sweet little words made for silence, not talk.
Young heart for love, not heartache.
Dark hair for catching the wind,
Not to veil the sight of a cold world.

        Kiss while your lips are still red,
        While he's still silent. Rest,
        While bosom is still untouched, unveiled.
        Hold another hand, while the hand's still without a tool,
        Drown into eyes, while they're still blind.
        Love, while the night still hides the withering dawn.

First day of love never comes back, a passionate
Hour's never a wasted one.
The violin, the poet's hand,
Every thawing heart plays your theme with care.

        Kiss while your lips are still red,
        While he's still silent. Rest,
        While bosom is still untouched, unveiled.
        Hold another hand, while the hand's still without a tool,
        Drown into eyes, while they're still blind.
        Love, while the night still hides the withering dawn.

Моят превод


Докато устните ти още са червени

Нежни слова за мълчание, не за говор,
сърце за любов, не за болка.
Черна коса - да се развява,
не да крие от погледа свят студен.

        Ти целувай с алени устни,
        докато той още мълчи,
        докато гръдта е скрита, поспри.
        Подръж ръката му, докато тя все още е празна,
        в невиждащи още очи потъни.
        Обичай, докато нощта крие утринта.

Първият ден на любовта не се повтаря,
часът на страст е омаен.
Цигулката, поетите -
топлите сърца в твоя валс туптят.

        Ти целувай с алени устни,
        докато той още мълчи,
        докато гръдта е скрита, поспри.
        Подръж ръката му, докато тя все още е празна,
        в невиждащи още очи потъни.
        Обичай, докато нощта крие утринта.