Из "Lieksa!"Моите преводи на песните от филма "Лиекса!" (2007, Финландия):

    While your lips are still red

    Песен на фински (засега без заглавие)