"Лошото" заклинание на Стори-пакост
"Лошото" заклинание на Стори-пакост

Откъс от филма:
Google Притурка - „Code Wrapper“


Моят превод


"Лошото" заклинание на Стори-пакост

Щом изтече година кръгла,
за твойта рожба ще се върна.
1, 2, 3 - трижди дръпни.
2, 3, 4 - триж пресучи.
3, 4, 5 - време ще мине.
Детето искам след година.
4, 5, 6 - не се уморявам.
5, 6, 7 - детето желая.
6, 7, 8 - не забравяй това.
Кукуригу! - зората изгря.
И третата нощ отлетя.
От днес кралица си, Мари.
Ала добре туй запомни:
щом изтече година кръгла,
за твойта рожба ще се върна.